KLIMATBUD

Klimatbud Bydgoszcz

Klimatyzacja Wentylacja Ogrzewanie


Ile powietrza trzeba wymienić


Jeśli w domu istnieje wentylacja mechaniczna, powietrze można wywiewać z pomieszczeń wentylowanych do garażu, jest to sposób na podgrzanie go zimą.
Wentylacja mechaniczna

Jeśli w domu istnieje wentylacja mechaniczna, powietrze można wywiewać z pomieszczeń wentylowanych do garażu, jest to sposób na podgrzanie go zimą. Pomieszczenie garażowe musi być szczelnie oddzielone od lokali mieszkalnych i mieć sprawnie działającą wentylację, przez którą zużyte powietrze wydostanie się na zewnątrz.

Byle jakoś było
Największą zaletą wentylacji grawitacyjnej jest jej prostota. Wszystko, co jest potrzebne do jej funkcjonowania, to pionowe kanały z otworami wlotowymi w dolnej części (w pomieszczeniach) i wylotowymi nad dachem oraz otwory umożliwiające napływ świeżego powietrza do pomieszczeń. Otwory zwykle uzbraja się w kratki wentylacyjne i nawiewniki umożliwiające regulację wielkości strumienia powietrza i zapewniające ochronę przed przedostawaniem się do pomieszczeń owadów, gryzoni i różnego rodzaju zanieczyszczeń. Otwory i przewody wentylacyjne muszą mieć odpowiednią przepustowość, którą powinien obliczyć projektant. W praktyce rzadko który to robi. Stosuje się zatem kanały o standardowych wymiarach. Zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, powierzchnia przekroju przewodu do wentylacji grawitacyjnej nie powinna być mniejsza niż 0,016 m2, a najmniejszy wymiar przekroju nie mniejszy niż 10 cm.