KLIMATBUD

Klimatbud Bydgoszcz

Klimatyzacja Wentylacja Ogrzewanie


Bardzo ważne miejsce


Niewłaściwa wentylacja może być i często bywa przyczyną zatrucia tlenkiem węgla z urządzeń grzewczych
Bardzo ważne miejsce

Nie można zapomnieć o wentylacji kotłowni i innych pomieszczeń, w których są urządzenia spalające paliwo – kotły grzewcze, gazowe podgrzewacze wody, piece i kominki.

Tu wentylacja jest szczególnie ważna. Zależy od niej bezpieczeństwo domowników. Niewłaściwa wentylacja może być i często bywa przyczyną zatrucia tlenkiem węgla z urządzeń grzewczych, w których na skutek braku dopływu dostatecznej ilości powietrza dochodzi do nie-zupełnego spalania paliwa. Dlatego w każdym pomieszczeniu z kotłem grzewczym, gazowym podgrzewaczem wody, piecem lub kominkiem możliwie blisko stropu musi być niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2. Nie wolno także stosować mechanicznej wentylacji wywiewnej, chyba że urządzenie grzewcze ma zamkniętą komorę spalania lub mechaniczny wyciąg spalin.

Dopuszczalna jest grawitacyjna lub mechaniczna nawiewno -wywiewna zrównoważona (taka sama ilość powietrza jest nawiewana i wywiewana) albo nadciśnieniowa (więcej powietrza jest nawiewane niż wywiewane). Ma to zapobiec powstawaniu wstecznego ciągu w przewodzie spalinowym i wypływaniu spalin do pomieszczenia. W kotłowni musi być także niezamykany otwór umożliwiający napływ świeżego powietrza w ilości gwarantującej prawidłową pracę kotła (do spalania paliwa jest potrzebny tlen). Powierzchnia przekroju otworu nie może być mniejsza niż 200 cm2 (w kotłowni z kotłem o mocy powyżej 30 kW nie mniejsza niż 300 cm2). Jeżeli kocioł jest na gaz ziemny i ma moc do 30 kW, wtedy powietrze może być doprowadzone z sąsiednich pomieszczeń, na przykład przez otwór w dolnej części drzwi, również o powierzchni przekroju nie mniejszej niż 200 cm2. Nawiew powietrza do kotłowni z innymi kotłami odbywa się przez otwór w ścianie zewnętrznej znajdujący się na wysokości do 30 cm nad podłogą. Aby zapobiec niekontrolowanym prze-pływom i wdmuchiwaniu zimnego powietrza przez silny wiatr, robi się tak zwaną zetkę, czyli pionowy kanał, z wlotem u góry, a wylotem na dole. Zetka jest konieczna wtedy, gdy pomieszczenie z kotłem jest w piwnicy. Nie robi się jej, gdy kocioł jest na gaz płynny – cięższy od powietrza. Wówczas dolna krawędź otworu nawiewnego powinna znajdować się na równi z podłogą, żeby w razie wycieku gaz mógł wypłynąć z pomieszczenia i nie gromadził się przy podłodze.