KLIMATBUD

Klimatbud Bydgoszcz

Klimatyzacja Wentylacja Ogrzewanie


Z wdechem


Zastosowanie wentylatora nawiewnego pozwala na zamontowanie w instalacji filtra zatrzymującego pył znajdujący się w powietrzu, nagrzewnicy, dzięki której nawiewane powietrze będzie zawsze ciepłe.
Żeby zapewnić komfort

Rzadziej niż wentylację wywiewną stosuje się nawiewno-wywiewną. Nie chodzi tu o instalacje z rekuperatorami, bo takie są już dość popularne, ale o system, w którym oprócz wentylatora wywiewnego są także niezależne wentylatory nawiewne. Po co?

Żeby zapewnić komfort. Zastosowanie wentylatora nawiewnego pozwala na zamontowanie w instalacji filtra zatrzymującego pył znajdujący się w powietrzu, nagrzewnicy, dzięki której nawiewane powietrze będzie zawsze ciepłe. Można się pokusić także o jego chłodzenie przy pomocy urządzenia klimatyzacyjnego. Takie rozwiązanie jest nieco prostsze niż instalacja z rekuperatorem – można je za-stosować, gdy na rekuperator i kanały nawiewne nie ma w domu miejsca. Oczywiście w ten sposób nie da się skorzystać z największej zalety instalacji z rekuperatorem, jaką jest odzyskiwanie ciepła z wywiewanego powietrza, co pozwala istotnie obniżyć wydatki na ogrzewanie.

Zawsze tyle samo
Ciekawostką są kratki wyciągowe zapewniające stały strumień powietrza. Stosuje się je w instalacjach, w których mogą się zmieniać warunki pracy, na przykład na skutek przymykania lub otwierania otworów wentylacyjnych. Silikonowy mieszek rozszerza się, gdy w kierunku kratki zaczyna napływać większy strumień powietrza. Zawęża się pole przekroju otworu i ilość powietrza przedostającego się do przewodu wentylacyjnego pozo-staje niezmieniona. W ten sposób nie dopuszcza się do zbyt intensywnej wentylacji, która mogłaby być przyczyną zwiększonych strat ciepła.