KLIMATBUD

Klimatbud Bydgoszcz

Klimatyzacja Wentylacja Ogrzewanie


Dwa przewody wentylacyjne do jednego kominka dachowego


Chcę wentylować w ten sposób łazienkę i pralnię, zrobić gdzieś trójnik i jeden przewód doprowadzić do kominka wentylacyjnego.
Kominek wentylacyjny

Jeden kanał to za mało czy można podłączyć dwa przewody wentylacyjne do jednego kominka dachowego?

Chcę wentylować w ten sposób łazienkę i pralnię, zrobić gdzieś trójnik i jeden przewód doprowadzić do kominka wentylacyjnego. Czyli nie będzie to wywierało negatywnego wpływu na wentylację w tych pomieszczeniach? Raczej na pewno będzie wywierało negatywny wpływ. Przede wszystkim każde pomieszczenie, które wymaga cyrkulacji powietrza – a zarówno łazienka, jak i pralnia do takich należą – jest zobligowany mieć osobny kanał wentylacyjny zakończony w pomieszczeniu kratką o powierzchni minimum 14 x 14 cm. Taki też co najmniej jest zobligowany być przekrój przewodu. Dla dwóch ulokowań jeden taki kanał to za mało. Druga sprawa to trójnik. Przewód cyrkulacji powietrza grawitacyjnej powinien być od kratki do wylotu nad dachem poprowadzony pionowo do góry, bez żadnych załamań, a tym bardziej innych elementów utrudniających swobodny przepływ powietrza. Siła ciągu w kanałach wentylacyjnych zależy od różnicy temperatury na wlocie do i wylocie z przewodu i jest na tyle niewielka (nawet gdy różnica ta jest duża, czyli zimą), że pokonywanie dodatkowych oporów na drodze transferu powietrza jest prawie niemożliwe. I wreszcie trzecia sprawa to możliwość transferu zanieczyszczonego – na przykład nieprzyjemnym zapachem – powietrza między łazienką i pralnią. Mogłoby do niego dochodzić – przez trójnik łączący przewody wentylacyjne wychodzące z obu ulokowań. Podsumowując, tak wykonana wentylacja będzie funkcjonowała bardzo słabo i w sposób nie-przewidywalny albo nie będzie funkcjonowała wcale.