KLIMATBUD

Klimatbud Bydgoszcz

Klimatyzacja Wentylacja Ogrzewanie


Gdy się mury pną do góry


Instalacja wentylacyjna to głównie kanały, którymi przepływa powietrze, i to właśnie ich montaż jest najbardziej pracochłonny.
Kanały wentylacji

Instalacja wentylacyjna to głównie kanały, którymi przepływa powietrze, i to właśnie ich montaż jest najbardziej pracochłonny.

Instalacja wentylacyjna to głównie kanały, którymi przepływa powietrze, i to właśnie ich montaż jest najbardziej pracochłonny. Murowane kanały wentylacji grawitacyjnej wznoszą murarze, natomiast wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej zajmują się wyspecjalizowani monterzy. Często tego zadania podejmują się także ekipy świadczące kompleksowe usługi remontowo-budowlane. Zlecając pracę fachowcom przeszkolonym przez producenta urządzeń wentylacyjnych, mamy jednak większe szanse, że wszystko będzie zrobione poprawnie.

Kanały wentylacji grawitacyjnej muszą się znaleźć w kominach, niegdyś murowanych z cegły pełnej, teraz najczęściej wznoszonych ze specjalnych wentylacyjnych pustaków ceramicznych, ewentualnie silikatowych lub keramzytobetonowych. Popularne są także systemy kominowe z kształtek (najczęściej keramzytobetonowych), w których przewód wentylacyjny znajduje się obok ceramicznej rury do odprowadzania spalin z kotła. Jest to bardzo dobre rozwiązanie do kotłowni, w której obowiązkowo, niezależnie od typu kotła, musi być wywiew powietrza.